AC-SERVICE

Har du tänkt på att:

Regelbunden AC-service på din bil, minst vartannat år, kan eventuella fel upptäckas och därmed avstyra dyra reparationer i god tid.

I vår AC-service ingår följande:

Tömning av gas, trycktest och filtrering/rengörning och återanvändning av din befintliga kylgas. Vid behov kompletterar vi med ny kylgas.

Påfyllning av läckagesökmedel för framtida snabb och säker läckagefelsökning.

Vi kontrollerar tryck, kompressor, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och systemets totala funktion. Slutligen eliminerar vi ev bakterier i bilen med vår ozon generator.

Utförs detta i samband med din bils ordinarie service, erhålls paketpris! vilket vi verkligen kan rekommendera, då ingår även felkodsavläsning och kupéfilterbyte.

Reparation

Vid ev. behov av reparation hjälper vi er självklart. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen, Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Besvärande lukt i bilen!

Vi kan erbjuda permanent eliminering av dålig lukt i bilen orsakad av t ex nikotin, djur, urin eller bakterier t ex i AC-systemet med vår ozon generator.